Kort #372

 I. 1
r A f 2 eliu 5, Johan Fredrik Ivar
Professor, jurist och politiker.
(1848 — 1921)
Fa Fb Fc Sn LS SV.P
T.Andrées portr.saml.
Alb.97:77, 80 703:2 717225 718z49, 50
543:44

Information

Kortnr:
372
Låda:
1 A-AH
Text:

I. 1
r A f 2 eliu 5, Johan Fredrik Ivar
Professor, jurist och politiker.
(1848 — 1921)
Fa Fb Fc Sn LS SV.P
T.Andrées portr.saml.
Alb.97:77, 80 703:2 717225 718z49, 50
543:44

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort