Kort #60 Abenius, Per WILHELM

Abenius, Per WILHELM Abenius, Per Wilhelm 
Rektor, Örebro, f.1864
Ls.

Information

Kortnr:
60
Låda:
1 A-AH
Text:

Abenius, Per Wilhelm
Rektor, Örebro, f.1864
Ls.

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort