Kort #78 Abrahamsson, Euphresyne

Abrahamsson, Euphresyne Abrahamsson, Euphrosyne  f. Leman
Se: Leman  Euphrosyne

Information

Kortnr:
78
Låda:
1 A-AH
Text:

Abrahamsson, Euphrosyne f. Leman
Se: Leman Euphrosyne

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort