Kort #403

 rAfzelius-Wärnlöf,Biz—git P
Konstnär, teaterdek. F.1899 21/11
Dtr t.lekt.Jon A.A.(1856-1918) o.h.2:a h.Ester
Andersson(1870- ). G.1.1921-25 m.lvar Hartman
(1895- ); 2.1929 m.konstn.Herbert Wärnlöf(1898-
Fc .

Information

Kortnr:
403
Låda:
1 A-AH
Text:

rAfzelius-Wärnlöf,Biz—git P
Konstnär, teaterdek. F.1899 21/11
Dtr t.lekt.Jon A.A.(1856-1918) o.h.2:a h.Ester
Andersson(1870- ). G.1.1921-25 m.lvar Hartman
(1895- ); 2.1929 m.konstn.Herbert Wärnlöf(1898-
Fc .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort