Kort #18 Abdon John N:son Nilson

Abdon John N:son Nilson Abdon, John N:son
1878- Stadsingeniör. Trelleborg.
Fa.

Information

Kortnr:
18
Låda:
1 A-AH
Text:

Abdon, John N:son
1878- Stadsingeniör. Trelleborg.
Fa.

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort