Kort #800

 r a
Ahnstr 6 m, Hilma Carolina -fv
(1844—1920). Foto Stockholm 1860—tal. *"

Fa (ej belagd)

Information

Kortnr:
800
Låda:
1 A-AH
Text:

r a
Ahnstr 6 m, Hilma Carolina -fv
(1844—1920). Foto Stockholm 1860—tal. *"

Fa (ej belagd)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort