Kort #596

 , , , ",???»
L/Mvïwg ymaü
1747 ; o-Åwofe/ ?Mv/mo/Å/Å, f MM o(. ma
Öis, #fä/c? / ' ”
  .

Information

Kortnr:
596
Låda:
1 A-AH
Text:

, , , ",???»
L/Mvïwg ymaü
1747 ; o-Åwofe/ ?Mv/mo/Å/Å, f MM o(. ma
Öis, #fä/c? / ' ”
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort