Kort #751

 ml 5 tröm, Efïaria ?ï
18 " o
Fa

Information

Kortnr:
751
Låda:
1 A-AH
Text:

ml 5 tröm, Efïaria ?ï
18 " o
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort