Kort #207

 Adelswärd, Fredrik August X
1779-1814. Hovmarskalk, friherre. S.t.överste Erik G.
; A.(1751—1810) o. h.1:a h. grev.Eva H.v.Fersen(1?59-
1807). G.?801 m. frih.Johanna Charl.Stierncrona(1779-
; 1816).
l
A3b.629:5/é74 '

Information

Kortnr:
207
Låda:
1 A-AH
Text:

Adelswärd, Fredrik August X
1779-1814. Hovmarskalk, friherre. S.t.överste Erik G.
; A.(1751—1810) o. h.1:a h. grev.Eva H.v.Fersen(1?59-
1807). G.?801 m. frih.Johanna Charl.Stierncrona(1779-
; 1816).
l
A3b.629:5/é74 '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort