Kort #107 Acharius, Erik

Acharius, Erik Acharius, Erik
Läkare, naturfosrkare, f.1757 d. 1819
Berg, Sn, A, Sv.P

Information

Kortnr:
107
Låda:
1 A-AH
Text:

Acharius, Erik
Läkare, naturfosrkare, f.1757 d. 1819
Berg, Sn, A, Sv.P

Signum:
Berg, Sn, A, Sv.P
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort