Kort #132

 UM Moth TMZ», f/5?åf
åå? AB. , _

Information

Kortnr:
132
Låda:
1 A-AH
Text:

UM Moth TMZ», f/5?åf
åå? AB. , _

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort