Kort #674

 Ahlqvist, Hulda f
Se: S e h 0 t t e, Hulda

Information

Kortnr:
674
Låda:
1 A-AH
Text:

Ahlqvist, Hulda f
Se: S e h 0 t t e, Hulda

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort