Kort #94 Abramson,Ernst

Abramson,Ernst Abramson,Ernst
1896- . Professor. Son t. godsägare Hugo A. o
Anna, f. Salén.

Fb (Fb 1 foto Karl Hernried, neg)

Information

Kortnr:
94
Låda:
1 A-AH
Text:

Abramson,Ernst
1896- . Professor. Son t. godsägare Hugo A. o
Anna, f. Salén.

Fb (Fb 1 foto Karl Hernried, neg)

Signum:
Fb
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort