Kort #356

 | ' ' ***
P
i i, 7__Sfäg££Jkny__nm,-_HA,_ wa-. hæ _M_W ©»,___Nug-,w__
ww— ?, www, DCMJZ åoZVMoa (J'm/Zm/
zwvaitgdzæJ-Jä
sq,, y;:- LS ,L/cPD/a /
* Alb-97z79
'! 717-:25
"1719:15=Fa1
i .

Information

Kortnr:
356
Låda:
1 A-AH
Text:

| ' ' ***
P
i i, 7__Sfäg££Jkny__nm,-_HA,_ wa-. hæ _M_W ©»,___Nug-,w__
ww— ?, www, DCMJZ åoZVMoa (J'm/Zm/
zwvaitgdzæJ-Jä
sq,, y;:- LS ,L/cPD/a /
* Alb-97z79
'! 717-:25
"1719:15=Fa1
i .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort