Kort #34 Abelin, Matts Henrik R:son

Abelin, Matts Henrik R:son Abelin, Matts Henrik R:son 
Född 17.10.1897 i Örebro. Fältläkare.

Fa.1. Fa.2.

Information

Kortnr:
34
Låda:
1 A-AH
Text:

Abelin, Matts Henrik R:son
Född 17.10.1897 i Örebro. Fältläkare.

Fa.1. Fa.2.

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort