Kort #65

 A b 0 relius , Bertha
Elev S.Lärzesem, Sthlm
. !

Information

Kortnr:
65
Låda:
1 A-AH
Text:

A b 0 relius , Bertha
Elev S.Lärzesem, Sthlm
. !

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort