Kort #452

 r _
Agrl Will, Anna ”
Se: Stolt 2, Anna

Information

Kortnr:
452
Låda:
1 A-AH
Text:

r _
Agrl Will, Anna ”
Se: Stolt 2, Anna

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort