Kort #110 Acke, Casimir

Acke, Casimir Acke, Casimir
Foto

Information

Kortnr:
110
Låda:
1 A-AH
Text:

Acke, Casimir
Foto

Signum:
Foto
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort