Kort #22 Abelin Amalia se: Malmgren Amalia

Abelin Amalia se: Malmgren Amalia Abelin, Amalia 
Se: Malmgren, Amalia

Information

Kortnr:
22
Låda:
1 A-AH
Text:

Abelin, Amalia
Se: Malmgren, Amalia

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort