Kort #166

 ; Adelb 0 r g, Lovisa Carolina Ottilia 1
1841 _ 1879 K
G.m. godsägaren Frih. Erik Axel Rålamb. '
Fa Jïb Alb.86p:6,10,12,14
Wmæf/C ?'4 MM
Alb.861:3,76,94 ff,. ,
Alb.860:6,10,12,,14

Information

Kortnr:
166
Låda:
1 A-AH
Text:

; Adelb 0 r g, Lovisa Carolina Ottilia 1
1841 _ 1879 K
G.m. godsägaren Frih. Erik Axel Rålamb. '
Fa Jïb Alb.86p:6,10,12,14
Wmæf/C ?'4 MM
Alb.861:3,76,94 ff,. ,
Alb.860:6,10,12,,14

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort