Kort #6 Aanesen, Mats

Aanesen, Mats Aanesen, Mats 
Tjänstg. på KB.

Information

Kortnr:
6
Låda:
1 A-AH
Text:

Aanesen, Mats
Tjänstg. på KB.

Signum:
-
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort