Kort #572

 ä . ??
' MM m/w, % s/Mm/f/(æw ima.,
; ..?/56%! ? llfärvw, &:va Sügmüm M'. www,
gäddan: 06. 697 15/7], *
5.

Information

Kortnr:
572
Låda:
1 A-AH
Text:

ä . ??
' MM m/w, % s/Mm/f/(æw ima.,
; ..?/56%! ? llfärvw, &:va Sügmüm M'. www,
gäddan: 06. 697 15/7], *
5.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort