Kort #771

 18
A h n, Egedric Anton von '
1836 — . Handlande. (Bygdeå).Gm 1881 Selma
Erica Constance Bygdén' (1855—1882)?
SV.ättartal 6:453 år 1890.
Fa

Information

Kortnr:
771
Låda:
1 A-AH
Text:

18
A h n, Egedric Anton von '
1836 — . Handlande. (Bygdeå).Gm 1881 Selma
Erica Constance Bygdén' (1855—1882)?
SV.ättartal 6:453 år 1890.
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort