Kort #365

 1
'Afzelius, Axel Hugo Mauritz P
1854- 1926. Major. S.t.majoren e.godsäg. Adam A.A.
(1815-98) o. Augusta M.Lilliehöök(1825-1901).
Alb.17:62, 612:29
Alb.705:55 Fa LS

Information

Kortnr:
365
Låda:
1 A-AH
Text:

1
'Afzelius, Axel Hugo Mauritz P
1854- 1926. Major. S.t.majoren e.godsäg. Adam A.A.
(1815-98) o. Augusta M.Lilliehöök(1825-1901).
Alb.17:62, 612:29
Alb.705:55 Fa LS

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort