Kort #77 Abrahamsson, Erik Wilh. Joh.

Abrahamsson, Erik Wilh. Joh. Abrahamsson, Erik Wilh. Joh.
Artist f.1871 d.1907
Sn. Ls.

Information

Kortnr:
77
Låda:
1 A-AH
Text:

Abrahamsson, Erik Wilh. Joh.
Artist f.1871 d.1907
Sn. Ls.

Signum:
Sn, Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort