Kort #488

 | Ahlber 5, Carl 'ïheodor 'in-3 1
1822-1880. Löjtnant vid Skaraborgs regemente.
Fa

Information

Kortnr:
488
Låda:
1 A-AH
Text:

| Ahlber 5, Carl 'ïheodor 'in-3 1
1822-1880. Löjtnant vid Skaraborgs regemente.
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort