Kort #148 Adde, Pehr Adolf

Adde, Pehr Adolf Adde, Pehr Adolf
Kapten, Sthlm f.1832, d.1916
Ls. Alb.780:21 att.ej belagd

Information

Kortnr:
148
Låda:
1 A-AH
Text:

Adde, Pehr Adolf
Kapten, Sthlm f.1832, d.1916
Ls. Alb.780:21 att.ej belagd

Signum:
Ls. Alb.780:21
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort