Kort #344

 r _?
A f 2 elius, Augusta Eufemäa
Se: Pihlgren, Augusta Eufemia

Information

Kortnr:
344
Låda:
1 A-AH
Text:

r _?
A f 2 elius, Augusta Eufemäa
Se: Pihlgren, Augusta Eufemia

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort