Kort #50

 .f./593; .lïlv m, (,./a *D? lv,

vi:.wäaää/vïü &maä %

%% Å
; . J

Information

Kortnr:
50
Låda:
1 A-AH
Text:

.f./593; .lïlv m, (,./a *D? lv,

vi:.wäaää/vïü &maä %

%% Å
; . J

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort