Kort #276

 x æ __ «a
' %$: # WWW Mä d' W
  #.;

Information

Kortnr:
276
Låda:
1 A-AH
Text:

x æ __ «a
' %$: # WWW Mä d' W
#.;

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort