Kort #73

 ï ' ï ' '
%%?a/le/ &_
oss. 5”.

Information

Kortnr:
73
Låda:
1 A-AH
Text:

ï ' ï ' '
%%?a/le/ &_
oss. 5”.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort