Kort #642

 ' Ahlman, Klaes Erik Gustaf f;
1864— 1929 . Rådman i Norrtälje.
Fa. LS'

Information

Kortnr:
642
Låda:
1 A-AH
Text:

' Ahlman, Klaes Erik Gustaf f;
1864— 1929 . Rådman i Norrtälje.
Fa. LS'

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort