Kort #577

 rAhlbrandt, Adolf Fredrik 731
185991906. Patron på ïnrauän Hersebråta(Jönk.1.).
G.1874 m. Kerstin Rääf i Småland(1854-19oo).
Alb.648:114

Information

Kortnr:
577
Låda:
1 A-AH
Text:

rAhlbrandt, Adolf Fredrik 731
185991906. Patron på ïnrauän Hersebråta(Jönk.1.).
G.1874 m. Kerstin Rääf i Småland(1854-19oo).
Alb.648:114

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort