Kort #23 Abelin Caroline Se: Lodin, Caroline

Abelin Caroline Se: Lodin, Caroline Abelin, Caroline
Se: Lodin, Caroline

Information

Kortnr:
23
Låda:
1 A-AH
Text:

Abelin, Caroline
Se: Lodin, Caroline

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort