Kort #723

 ”!"/fl)
Ahl ström, Carleel
1881- Ingeniör. Helsingfors.
' Fa.
1

Information

Kortnr:
723
Låda:
1 A-AH
Text:

”!"/fl)
Ahl ström, Carleel
1881- Ingeniör. Helsingfors.
' Fa.
1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort