Kort #158

 I .
_ZÖQÄQÅW/ &&?va ,, , %?V .. ,
) 1
7045:- *Alb.861:70,73,86,87,88,92,96,97,99,91
Alb'858=3 Alb.860:22,,48,61
Alb.860:65(tilf87m.hustrun)

Information

Kortnr:
158
Låda:
1 A-AH
Text:

I .
_ZÖQÄQÅW/ &&?va ,, , %?V .. ,
) 1
7045:- *Alb.861:70,73,86,87,88,92,96,97,99,91
Alb'858=3 Alb.860:22,,48,61
Alb.860:65(tilf87m.hustrun)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort