Kort #311

 V W
A dielfson, BrittéMarie ( 1917 -
Musiker, sångerska, speciallärare ,författare
Piojnjär inom musikterapi
ï
Is !
I !
I
a
i

Information

Kortnr:
311
Låda:
1 A-AH
Text:

V W
A dielfson, BrittéMarie ( 1917 -
Musiker, sångerska, speciallärare ,författare
Piojnjär inom musikterapi
ï
Is !
I !
I
a
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort