Kort #147 Adde , Mercedes

Adde , Mercedes Adde , Mercedes 
Elev H.Lär:esem. 
Alb.386:1;

Information

Kortnr:
147
Låda:
1 A-AH
Text:

Adde , Mercedes
Elev H.Lär:esem.
Alb.386:1;

Signum:
Alb.386:1
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort