Kort #765

 Åhltorp, Gideon 72
f.1902
Med lic. överläkare obstetr.gynekol. vid Kalmar
lasarett.
Fc

, o

Information

Kortnr:
765
Låda:
1 A-AH
Text:

Åhltorp, Gideon 72
f.1902
Med lic. överläkare obstetr.gynekol. vid Kalmar
lasarett.
Fc

, o

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort