Kort #432

 A 9 grell, Carl E.

* (41159 — . Rådman och bokhandlare. (Kri-
stinehamn).
Fa ( :!L/"fb— [& amg" , .. _! .

Information

Kortnr:
432
Låda:
1 A-AH
Text:

A 9 grell, Carl E.

* (41159 — . Rådman och bokhandlare. (Kri-
stinehamn).
Fa ( :!L/"fb— [& amg" , .. _! .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort