Kort #498

 | Ahlberg, Eva ]; |
Se
Rålamb, Eva

Information

Kortnr:
498
Låda:
1 A-AH
Text:

| Ahlberg, Eva ]; |
Se
Rålamb, Eva

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort