Kort #517

 Ahlberg, Jean
( —1945?). Dir.
Fb.

Information

Kortnr:
517
Låda:
1 A-AH
Text:

Ahlberg, Jean
( —1945?). Dir.
Fb.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort