Kort #12 Aaröe, Mattias Cornelius

Aaröe, Mattias Cornelius Aaröe, Mattias Cornelius  
Målare, utgiv. av religiösa sånger.  f.1862 16/10 i Aaheim,Norge G. 1888 m.Ellen Fredrika Harström(1866-1954).
LS

Information

Kortnr:
12
Låda:
1 A-AH
Text:

Aaröe, Mattias Cornelius
Målare, utgiv. av religiösa sånger. f.1862 16/10 i Aaheim,Norge G. 1888 m.Ellen Fredrika Harström(1866-1954).
LS

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort