Kort #120 Adacker, Harry

Adacker, Harry Adacker, Harry
Direktör, Sthlm, f.1831
Sn. L-m. dep.

Information

Kortnr:
120
Låda:
1 A-AH
Text:

Adacker, Harry
Direktör, Sthlm, f.1831
Sn. L-m. dep.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort