Kort #445

 r . - a
A 9 rell, Slgne '
(1879— ). Fil.kand. G m pastor Hjalmar
Lyth.

Se: Skarin, Elisabeth Fb.1
Se även Lyth, Birgitta LS

Information

Kortnr:
445
Låda:
1 A-AH
Text:

r . - a
A 9 rell, Slgne '
(1879— ). Fil.kand. G m pastor Hjalmar
Lyth.

Se: Skarin, Elisabeth Fb.1
Se även Lyth, Birgitta LS

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort