Kort #38 Abelin Sofia Augusta Carolina

Abelin Sofia Augusta Carolina Abelin, Sofia Augusta Carolina
1866- . Dtr t landssekreteraren i Blekinge Harald Viktor Abelin och hans hustru Anna
Sofia Leijonflycht  G. 1893 m. Carl Leopold Sjöberg, läkare. 
Sv.portr.saml. Fa.258

Information

Kortnr:
38
Låda:
1 A-AH
Text:

Abelin, Sofia Augusta Carolina
1866- . Dtr t landssekreteraren i Blekinge Harald Viktor Abelin och hans hustru Anna
Sofia Leijonflycht G. 1893 m. Carl Leopold Sjöberg, läkare.
Sv.portr.saml. Fa.258

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort