Kort #38 Abelin Sofia Augusta Carolina

Abelin Sofia Augusta Carolina Abelin, Sofia Augusta Carolina
1866- . Dtr t landssekreteraren i Blekinge Harald Viktor Abelin och hans hustru Anna
Sofia Leijonflycht  G. 1893 m. Carl Leopold Sjöberg, läkare. 
Sv.portr.saml. Fa.258

Information

Kortnr:
38
Låda:
1 A-AH
Text:

Abelin, Sofia Augusta Carolina
1866- . Dtr t landssekreteraren i Blekinge Harald Viktor Abelin och hans hustru Anna
Sofia Leijonflycht G. 1893 m. Carl Leopold Sjöberg, läkare.
Sv.portr.saml. Fa.258

Signum:
Sv.portr.saml. Fa.258
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort