Kort #38

 Abelin, Sofia Augusta Carolina F) |
1866- . Dtr t landssekreteraren i Blekinge
Harald Viktor Abelin och hans 2za hugtru Anna
! Sofia Leijonhum. G. 1895 m. Carl Leopold Sjö-
; berg, läkare. f ,
QJQädafr
8v.portr.saml. Fa.258

Information

Kortnr:
38
Låda:
1 A-AH
Text:

Abelin, Sofia Augusta Carolina F) |
1866- . Dtr t landssekreteraren i Blekinge
Harald Viktor Abelin och hans 2za hugtru Anna
! Sofia Leijonhum. G. 1895 m. Carl Leopold Sjö-
; berg, läkare. f ,
QJQädafr
8v.portr.saml. Fa.258

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort