Kort #543

 , * ï , ?
___/Mäwww____________W_____________g____________
äaæz; ,,æW/DMW M __

W . / /% 7 -
(&. ra
__ i & æ + a ,

Information

Kortnr:
543
Låda:
1 A-AH
Text:

, * ï , ?
___/Mäwww____________W_____________g____________
äaæz; ,,æW/DMW M __

W . / /% 7 -
(&. ra
__ i & æ + a ,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort