Kort #151

 [”väl/MM? 0/550 Vé/Åggvv/w'cå &
* 74 , ' Jin” % M
&WFAIleï6D:15/,Zï,29,p300,44

Information

Kortnr:
151
Låda:
1 A-AH
Text:

[”väl/MM? 0/550 Vé/Åggvv/w'cå &
* 74 , ' Jin” % M
&WFAIleï6D:15/,Zï,29,p300,44

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort