Kort #128 Adams-Ray, Edward

Adams-Ray, Edward Adams-Ray, Edward
Språklärare v.Frans Schartaus handelssk.
Alb.695 s.7

Information

Kortnr:
128
Låda:
1 A-AH
Text:

Adams-Ray, Edward
Språklärare v.Frans Schartaus handelssk.
Alb.695 s.7

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort