Kort #756

 VA h 1 S t r 6 m,Oscar Wilhelm p
Apotekare. F.1874 17/2 1 Södertälje
Fa

Information

Kortnr:
756
Låda:
1 A-AH
Text:

VA h 1 S t r 6 m,Oscar Wilhelm p
Apotekare. F.1874 17/2 1 Södertälje
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort